Kategorier
Nytt fra Svermen

«Folkets spiller» solgt

«Folkets spiller» Robert Markotic er solgt til en israelsk klubb!

Klubben har etter nøye vurderinger valgt å selge «folkets spiller». Robert Markotic ønsket dette selv og klubben fant det mest formålstjenlig for begge parter at dette ble gjort.

At vi i Svermen fikk lese dette i avisen først synes vi er kritikkverdig. Styrets leder i Svermen, fortsatt Jørn tok derfor kontakt med klubbens ledelse idag og presiserte at Svermen hadde ønsket informasjon i forkant av salget, da det tross alt var Svermen som samlet inn penger til «Folkets spiller» for 2 år siden.

Jørn presiserte at Svermen aldri vil legge seg opp i klubbens kjøp og salg (utenom å ha private meninger selvfølgelig), men at salget av «Folkets spiller» burde vært informert om til oss i forkant.

Ledelsen beklager sterkt denne glippen, og vil også bringe denne kritikken inn til styret, noe Jørn sa seg fornøyd med.

Siden Robert var i kontrakt har ØIF fått noe penger for salget, men foreløpig settes disse på konto for å se om det kan bli snakk om kjøp av ny spiller.

Vi ønsker Robert lykke til i ny klubb og at han snart blir skadefri.

Styret ønsker alle svermere en riktig god sommer !!